Politica de confiden­țialitate

Generalități

Site-ul AVOCADO.MD (în continuare „site”), dedicat serviciilor de procurare a produselor în mediul online, aparține companiei COMLARA GRUP S.R.L, cu sediul în Mun.Chișinău, str. Vasile Alexandri 13,of. 1. Prin utilizarea site-ului enter.online acceptați Acordul de confidențialitate a datelor, prezentat în continuare. Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor personale pe care ni le furnizați în mod direct sau indirect în momentul în care folosiți serviciile oferite de către acest site web.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări sau actualizări asupra prevederilor prezentului Acord de confidențialitate, fără o înștiințare prealabilă. COMLARA GRUP S.R.L este conștientă de importanta protejării informațiilor preluate de la Dumneavoastră, iar acordul de fată stipulează modul în care utilizăm aceste date.

Preluarea datelor

În cazul în care doriți să beneficiați de procurarea produselor oferite prin intermediul site-ului - va fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale.

Datele sunt preluate doar în cazul când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi. Paginile din cadrul site-ului unde este nevoie de aceste informaţii conţin o legătură către documentul de faţă, pentru a putea fi analizat, în caz de necesitate.

În plus, pe lângă datele personale, sistemele noastre preiau în mod automat şi o serie de informaţii anonime, care sunt folosite în scopul analizei gradului de utilizabilitate a site-ului şi al optimizării serviciilor oferite.

Utilizarea datelor

Informaţiile confidenţiale preluate de pe site sunt folosite numai în sensul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu Dumneavoastră în caz de necesitate.

În plus, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noi oportunităţi, oferte sau alte informaţii.

Dezvăluirea datelor colectate

ВVă asigurăm că, fără acordul Dumneavoastră, COMLARA GRUP S.R.L nu va divulga unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.

Dumneavoastră sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea.

Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Din păcate niciun transfer de date prin Internet nu este garantat ca fiind în întregime sigur. Totuşi, vom lua toate măsurile rezonabile pentru ca siguranţa informaţiilor Dumneavoastră personale să rămână intactă.

Termeni și condiții

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul COMLARA GRUP S.R.L cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una dintre principalele noastre preocupări. COMLARA GRUP S.R.L cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

Termeni si Condiții

CMLARA GRUP S.R.L respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, in condiții tehnice si organizatorice de securitate adecvată.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu buna știința, de buna voie, din proprie inițiativa, fie la solicitarea COMLARA GRUP S.R.L., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda produse online, participarea la tombole si concursuri, prin completarea datelor in formularul de înregistrare cont pe un website AVOCADO.MD, etc.

Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi si Condițiilor generale, tehnice si de participare ale COMLARA GRUP S.R.L.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si condiții nu utilizați niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale. COMLARA GRUP S.R.L nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât in măsura in care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidențialitate a datelor.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal doar in următoarele scopuri:

Ce masuri de siguranța sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantata. In timp ce COMLARA GRUP S.R.L depune toate eforturile in privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise către websitetul AVOCADO.MD

COMLARA GRUP S.R.L demonstrează ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevalează intereselor, drepturilor si libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța. In caz de opoziție nejustificata, COMLARA GRUP S.R.L este îndreptățita sa prelucreze in continuare datele in cauza.